Thanksgiving Mass, March 18, 2011, “Awit Ng Pasasalamat” – AGS Batch 2011

Batch

WALANG HANGGANG SALAMAT

Music by N. Arnel A. de Pano

Lyrics by Nina Ann S. Ajon


Sa paglubog ng aming araw

Sa pagpanaw ng aming mga yapak

Sa pagbukas ng aming mga pakpak

Paghahanda sa unang paglipad

Paano sasabihing salamat?


Sapat na bang sumunod kay Ignacio,

At maging liwanag sa ‘ting mundo,

Maging tao para sa kapwa,

At dakilain si Maria sa twina?


Sapat na bang iukit sa isipan

Itong panahong di malilimutan

Sapat na bang yakapin sa alaala

Kayong lahat na aming nakasama?


(Koro:)

Sa Maykapal na nagpala

Sa Ateneong kumalinga

Sa mga magulang at gurong gumabay

At buong-pusong nag-alay

Ang aming walang hanggang salamat!


Sapat na bang mahalin at paglingkuran

Ang Pilipinas, aming Inang Bayan?

Sapat na bang gawin itong lahat?

Ang aming walang hanggang salamat!


(Koro:)

Sa Maykapal na nagpala

Sa Ateneong kumalinga

Sa mga magulang at gurong gumabay

At buong-pusong nag-alay

Ang aming walang hanggang salamat!


Sa aming paglipad hindi malilimutan

Itong aming tahanan

At kayo – aming naging kanlungan –

Salamat!


(Koro:)

Sa Maykapal na nagpala

Sa Ateneong kumalinga

Sa mga magulang at gurong gumabay

At buong-pusong nag-alay

Ang aming walang hanggang . . .


Sa Maykapal na nagpala

Sa Ateneong kumalinga

Sa mga magulang at gurong gumabay

At buong-pusong nag-alay

Ang aming walang hanggang salamat!

  1. marian
    March 31, 2011 at 8:28 am

    great videos! thanks for posting. congrats to everyone!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: